Veiligheid, privacy en disclaimer

Dit is de privacyverklaring van Total Internet Group B.V., hierna te noemen “TIG”. Veiligheid en privacy staan bij ons hoog in het vaandel. Om uw privacy te waarborgen, handelt TIG altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persvoonsgegevens.

Beveiliging

TIG draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik te maken van een firewall die er zorg voor draagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen en certificaten die data verkeer tussen uw computer en TIG versleutelen opdat derden de informatie niet kunnen lezen.

Uitsluitend die personen die hiertoe door TIG zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van TIG heeft TIG bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de door u gekozen dienst, worden de volgende (persoons)gegevens door TIG verzameld en verwerkt.

  • Naam-, Adres-, Woonplaats- gegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Opleidingsniveau
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • C.V.

Overig
Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van diensten van derden.

Cookies

Op de website van TIG wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Afmelden

Wanneer u bezwaar heeft tegen het registreren van uw surfgedrag dan kunt u uw internet browser aanpassen dat deze geen cookies meer opslaat.

Indien u geen informatie wenst te ontvangen over producten en diensten van TIG, kunt u zich via de link in een nieuwsbrief uitschrijven.

Bij de verdere groei en ontwikkeling van TIG kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Kennisneming van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en zonodig wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze servicedesk (servicedesk@tig.nl).
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

Disclaimer

De website www.tig.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van TIG. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TIG.

De inhoud van deze website en andere uitingen van TIG op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door TIG wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. TIG behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Wij maken soms gebruik van een kopie van afbeeldingen waarbij het origineel elders staat. De bonnen zijn te vinden op: https://tig.nl/afbeeldingen-tig-nl

Voor specifieke vragen over producten kunt u contact opnemen met onze servicedesk: servicedesk@tig.nl.